پرسش شماره 10

چند تا از علائم بیش فعالی بزرگسالی رو دارید؟
– بی­دقت هستید، به جزئیات توجه نمی­کنید، خصوصاً در مواردی که احساس می­کنید موضوع کسل کننده است، حواستان به راحتی پرت می­شود.
– برایتان سخت است که به صحبت سایرین گوش کنید…

ادامه مطلب