پرسش شماره 9

من با آقایی از طریق کارم آشنا شدم که ازدواج کرده و بچه­ی ۷ ساله داره. با خانومش رابطه­ی خوبی نداره و همش دعوا دارن. به من قول داده تا یکسال دیگه جدا بشه، الان به خاطر مهریه نمی­تونه ولی قول داده تا سال دیگه جدا بشه به نظر شما براش صبر کنم؟

ادامه مطلب